Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-57
Дата на постъпване: 31/10/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Срок за предложения: 20/11/2019