Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-54
Дата на постъпване: 16/10/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
  • 15/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 15/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 29/11/2019