Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-52
Дата на постъпване: 09/10/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 21/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 96/2019 г.
Срок за предложения: 13/11/2019