ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  2. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  3. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Сигнатура: 953-03-68
Дата на постъпване: 01/10/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 09/10/2019
Обнародван в ДВ: брой 83/2019 г.
Срок за предложения: 04/10/2019