Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-25
Дата на постъпване: 19/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 04/10/2019
Обнародван в ДВ: брой 81/2019 г.