Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-48
Дата на постъпване: 18/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 16/01/2020