Законопроект за възрастните хора

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-73
Дата на постъпване: 18/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-73.pdf