Законопроект за допълнение на Закона за собствеността

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-72
Дата на постъпване: 18/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-72.pdf
Срок за предложения: 18/12/2019Удължен срок за предложения: 21/01/2020