Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-71
Дата на постъпване: 18/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-71.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 27/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 79/2019 г.