Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-69
Дата на постъпване: 13/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-69.pdf