Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-67
Дата на постъпване: 11/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-67.pdf