Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-65
Дата на постъпване: 05/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-65.pdf
Срок за предложения: 02/10/2019