Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-64
Дата на постъпване: 05/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-64.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 26/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 79/2019 г.
Срок за предложения: 24/09/2019