Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-62
Дата на постъпване: 05/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-62.pdf