Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-46
Дата на постъпване: 02/09/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 05/12/2019