Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-44
Дата на постъпване: 26/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 15/01/2020