Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-42
Дата на постъпване: 12/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 13/12/2019