Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-24
Дата на постъпване: 05/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 902-02-24_ZR_Protokol_izmenenie_KZLAOLD.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 11/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 74/2019 г.