Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-58
Дата на постъпване: 31/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-58.pdf
  • 12/09/2019 - НСОРБ ( първо гласуване)
  • 12/09/2019 - МРРБ ( първо гласуване)