Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-40
Дата на постъпване: 29/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 26/09/2019Удължен срок за предложения: 17/10/2019