Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-57
Дата на постъпване: 26/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-57.pdf