Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-56
Дата на постъпване: 26/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-56.pdf