Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-55
Дата на постъпване: 26/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-55.pdf