Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-22
Дата на постъпване: 25/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 18/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 76/2019 г.
  • 11/09/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 18/09/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/09/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/09/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/09/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/09/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/09/2019 - приет(зала второ гласуване)