Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-20
Дата на постъпване: 17/07/2019
Сесия: Седма сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 19/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 60/2019 г.
  • 19/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - приет(зала второ гласуване)