Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-38
Дата на постъпване: 15/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 12/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 74/2019 г.
Срок за предложения: 09/09/2019