Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)

  • 19/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
  • 23/07/2019 - наложено вето(вето президент)
  • 26/07/2019 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 26/07/2019 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))