Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-37
Дата на постъпване: 15/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 19/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 60/2019 г.
  • 19/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/07/2019 - приет(зала второ гласуване)