Законопроект за изменение на Изборния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-48
Дата на постъпване: 09/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-48.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 24/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 61/2019 г.
Финален текст на закона: Закон за изменение на Изборния кодекс
Срок за предложения: 19/07/2019