Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-36
Дата на постъпване: 08/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 03/10/2019
Обнародван в ДВ: брой 81/2019 г.
Срок за предложения: 25/09/2019