Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-35
Дата на постъпване: 03/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 14/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 94/2019 г.
Срок за предложения: 16/09/2019