Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-46
Дата на постъпване: 01/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-46.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 18/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 60/2019 г.
Срок за предложения: 15/07/2019