Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-32
Дата на постъпване: 24/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 18/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 60/2019 г.
Срок за предложения: 12/07/2019