Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-45
Дата на постъпване: 21/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-45.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 24/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 61/2019 г.
Срок за предложения: 10/07/2019