Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-15
Дата на постъпване: 14/06/2019
Сесия: Седма сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 03/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 56/2019 г.
  • 03/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/07/2019 - приет(зала второ гласуване)