Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-30
Дата на постъпване: 14/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 04/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 72/2019 г.
  • 17/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/09/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 04/09/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 04/09/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 22/07/2019