Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-39
Дата на постъпване: 13/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-39.pdf