ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за българските лични документи
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
Сигнатура: 953-06-17
Дата на постъпване: 12/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 11/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 58/2019 г.
Срок за предложения: 03/07/2019