Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-38
Дата на постъпване: 12/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-38.pdf
  • 17/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/07/2019 - отхвърлен(зала първо гласуване)