Законопроект за публичните предприятия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-27
Дата на постъпване: 05/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 26/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 79/2019 г.
Финален текст на закона: Закон за публичните предприятия
Срок за предложения: 10/07/2019Удължен срок за предложения: 17/07/2019