Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-36
Дата на постъпване: 31/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-36.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/06/2019
Обнародван в ДВ: брой 51/2019 г.
Срок за предложения: 10/06/2019