Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за българските лични документи
Сигнатура: 902-01-25
Дата на постъпване: 30/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 03/07/2019