Законопроект за изменение на Закона за политическите партии

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-24
Дата на постъпване: 28/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 14/06/2019
Обнародван в ДВ: брой 50/2019 г.
Срок за предложения: 10/06/2019