Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-14
Дата на постъпване: 27/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 06/06/2019
Обнародван в ДВ: брой 47/2019 г.
  • 06/06/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/06/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/06/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/06/2019 - приет(зала второ гласуване)