Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-23
Дата на постъпване: 22/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 03/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 56/2019 г.
Срок за предложения: 14/06/2019