Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-22
Дата на постъпване: 22/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 31/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 64/2019 г.
Срок за предложения: 19/06/2019