Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г.

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-13
Дата на постъпване: 16/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 902-02-13_ZR_Sporazumenie_mezhdu_MRRB_i_MBVR.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 12/06/2019
Обнародван в ДВ: брой 50/2019 г.