Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-34
Дата на постъпване: 15/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-34.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 17/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 42/2019 г.
  • 17/05/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/05/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/05/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/05/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/05/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/05/2019 - приет(зала второ гласуване)