Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-33
Дата на постъпване: 15/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-33.pdf