Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-30
Дата на постъпване: 23/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-30.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 16/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 42/2019 г.
Срок за предложения: 13/05/2019